Piše: dr. Nikola Žgrablić, predsjednik HDM-a

 

 

U rujnu 2017. počeo je projekt EUDONORGAN koji je pokrenula Europska Unija na inicijativu Europskog parlamenta s ciljem porasta stope doniranja organa u Europi. Riječ je međunarodnom konzorciju vodećih europskih zemalja za područje transplantacije organa.

 

Projekt se sastoji od dvije glavne aktivnosti. Prva je Train the trainers, koju vode Barcelonsko sveučilište i barcelonski Donation and Transplantation Institute (DTI).  Druga je aktivnost Social Awarenes,  koju vode Institut za transplantaciju organa i tkiva Republike Slovenije i Institut za transplantaciju i biomedicinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Cilj je organizirati šest događaja u Europi koji će podići svijest u javnosti o doniranju i transplantiranju organa.

 

Od 18-22. rujna održan je prvo dio aktivnosti Train the Trainers u Barceloni. Riječ je o tečaju kojim su educirani zdravstveni profesionalci i druge ključne osobe (državna administracija, novinari, pacijenti), koji će dalje promicati doniranje organa i educirati transplantacijske koordinatore u svojim zemljama. Sudionici su bili iz 28 zemalja, pa tako i iz Hrvatske. Među pozvanim predavačima bio je i predsjednik HDM-a.

 

V.     http://www.hdm.hr/2017/01/03/hrvatska-nositelj-novog-europskog-projekta-o-darivanjuu-organa/