Grafički prikazi prikupljenih podataka za 2015. godinu.

 

 

U svijetu je u 2015. godini bilo 32 000 umrlih donor, od toga 17 % nakon kardiocirkulacijske smrti:

 

 

 

Presađeno je 127 000 solidnih organa,  5.8% više u odnosu na 2014. godinu:

 

 

 

84 400 tx bubrega, od toga 42% bubrega  od živih davatelja:

 

 

 

27 800 jetri, od toga 21% od živih davatelja:

 

 

 

7100 tx srca:

 

 

 

5000 tx pluća:

 

 

 

2300 tx gušterača:

 

 

 

196 tx tankog crijeva:

 

 

 

 

       Izvor:  Global Observatory on Donation and Transplantation