Dio potpunog izvješća Eurotransplanta za 2016. godinu:

Broj davatelja na mil. stanovnika

 

 

 

Broj davatelja po tipu i državi, 2016.

 

 

Broj davatelja s nekucajućim srcem, 2016.

 

 

Broj umrlih davatelja po organu i državi , 2016

 

 

Broj umrlih davatelja na mil. stanovnika

 

 

Broj živih donora po državama, 2016.

 

 

 

Lista čekanja 2000-2016.

 

 

Lista čekanja, kraj 2016.

 

 

Mortalitet na listi čekanja, 2016.

 

 

 

 

Izvor: Eurotransplant, izvješće za 2016. godinu