Ukupno preminulih davatelja: 132

Preminulih davatelja na milijun stanovnika: 32 (razlozi pada u obradi)

 

 

Transplantirano:

  •    147 bubrega
  •    112 jetri
  •    33 srca
  •    3 gušterače

LISTE ČEKANJA:

  • Bubreg 193 bolesnika
  • Jetra 105 bolesnika
  • Srce 35 bolesnika
  • Gušterača 11 bolesnika

 

 

Izvor: Dr. N. Žgrablić, europski i hrvatski licencirani tx koordinator , predsjednik HDM-a