Piše: dr. Nikola Žgrablić

 

 

HDM je tiskala informativni letak za bubrežne bolesnike, pacijente na listama čekanja i one koji bi to u budućnosti mogli postati. Leci i prateći plakati bit će distibuirani po svim dijaliznim centrima u Hrvatskoj.

 

Čini se da mnogi naši pacijenti nisu u potpunosti upoznati sa cijelim tijekom transplantacijskog procesa, koji su uvjeti da se postane primatelj bubrega, kakvu obradu treba obaviti, koliko će dugo čekati na organ, tko odlučuje o tome, koje su moguće poteškoće i kako se pripremiti za cijeli postupak.

 

Još su manje upoznati sa mogućnošću preemptivne transplantacije ( prije početka dijalize ) i transplantacije bubrega sa živog donora, terapijskih opcija koje pružaju bolju i dužu funkciju presatka.

 

NA LISTI ČEKANJA – letak