Podaci Hvatska

3 02, 2018

NOVI PODACI ZA HRVATSKU – ZA 2017. GODINU

03.02.2018|Aktualno stanje, Novosti, Novosti 2018., Podaci Hvatska, Transplantacijski koordinatori|

 

Ukupno preminulih davatelja: 132

Preminulih davatelja na milijun stanovnika: 32 (razlozi pada u obradi)

 

 

Transplantirano:

 •    147 bubrega
 •    112 jetri
 • […]

21 01, 2018

PRELIMINARNI PODACI ZA 2017.GODINU

21.01.2018|Aktualno stanje, Novosti, Novosti 2018., Podaci Eurotransplant, Podaci Hvatska, Transplantacijski koordinatori|

 

U Hrvatskoj je u 2017. godini presađeno
(Eurotransplantova tablica za kraj 2017.) :

 

 

Eurotransplant – presađeno u 2017. g.

 

 

[…]

2 12, 2017

Cijene transplantacija u Hrvatskoj

02.12.2017|Aktualno stanje, Novosti, Novosti 2017., Podaci Hvatska|

 

Po novim podacima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, cijene transplantacija u Hrvatskoj kreću se:

 • transplantacija jetre – oko 250 000 kuna
 • transplantacija bubrega – oko 65 000 kuna
 • transplantacija srca – oko 80 000 kuna
 • transplantacija bubrega i pankreasa –  oko 110 000 kuna
 • transplantacija rožnice – oko 17 000 kuna
 • transplantacija krvotvornih matičnih stanica – oko 110 000 kuna

[…]

27 11, 2017

ČEKANJE NA ORGANE U HRVATSKOJ

27.11.2017|Aktualno stanje, Novosti, Novosti 2017., Podaci Hvatska, Transplantacijski koordinatori|

 

Sredinom 2017. godine na listama čekanja u Hrvatskoj bilo je 279 bolesnika. Od toga je na bubrega čekalo 191, na srce 29 na jetru 70 i na gušteraču 10 pacijenata. Kombinirano presađivanje jetre i bubrega, kao i bubrega i gušterače, čekalo je 13 bolesnika.

 

Do sada je u ovoj godini obavljeno 140 transplantacija bubrega, 103 jetre i 29 srca.

 

[…]

15 11, 2017

DOBRI POKAZATELJI ZA 2016. GODINU

15.11.2017|Aktualno stanje, Novosti, Novosti 2017., O HDM, Podaci Hvatska, Transplantacijski koordinatori|

 

Hrvatska je i u 2016. godini bila vrlo uspješna na planu prikupljanja organa od umrlih osoba i  transplantacijskog liječenja. Ponovno je bila najuspješnija Eurotransplantova država i uz Španjolsku, najuspješnija u Europi.

 

U toj godini Hrvatska je imala 34.8 donora na milijun stanovnika i više od 80 transplantacijskih zahvala na mil. stanovnika. Ovo su razmjerno najbolji svjetski rezultati za područje bubrega i jetre.

 

Zahvaljujući predsjedniku Hrvatske donorske mreže, dr. Nikoli Žgrabliću i suradnicima, Pulska je bolnica u 2016. godini imala 7 umrlih davatelja, što iznosi gotovo 43 davatelja na milijun stanovnika.

 

[…]

17 09, 2017

MATIČNE STANICE – PODACI ZA 2016. GODINU

17.09.2017|Novosti, Novosti 2017., O presađivanju koštane srži, Podaci Hvatska|

 

 

Izvor: Ministarstvo zdravstva RH

 

V.    https://zdravlje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Tekstovi%20razni/EUROCET_HPC_2016_CROATIA.xls  

 

 

21 08, 2017

PODACI ZA 2016. GODINU

21.08.2017|Aktualno stanje, Novosti, Novosti 2017., Podaci Hvatska, Važne teme|

Izvor: Ministarstvo zdravstva RH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 06, 2016

U 2015. GODINI PRIKUPLJANJE ORGANA U ISTRI RAZMJERNO NAJBOLJE U HRVATSKOJ

20.06.2016|Aktualno stanje, Novosti, Novosti 2016., Podaci Hvatska|

 

Podaci u prikupljanju kadaveričnih organa za presađivanje u Istri pokazuju, razmjerno broju stanovnika, najbolje rezultate u Hrvatskoj. U Istri je stopa davatelja za 2015. godini dostigla 54 na milijun stanovnika, dok u Hrvatskoj iznosi 39.

 

Hrvatska je s 39 davatelja na mil. stanovnika najuspješnija na svijetu. To mjesto je ranije držala Španjolska, no zadnjih godina to više nije tako.Visoka stopa donacija u Istri je pak plod je dugogodišnjeg napretka u detekciji donora, sve boljoj organizaciji, no iznad svega visoko dostignute svijesti istarskog stanovništva o potrebi darivanja organa za veliki broj teških bolesnika. Moramo tome izraziti divljenje, ali i veliku zahvalnost obiteljima darivatelja.

 

[…]

20 06, 2016

I DALJE PREMALI BROJ BOLESNIKA NA LISTI ČEKANJA ZA BUBREG

20.06.2016|Aktualno stanje, Novosti, Novosti 2016., Podaci Hvatska|

 

Na Godišnjoj skupštini HDM-a prije nekoliko dana izloženi su podaci o listama čekanja bolesnika na organe za transplantaciju.

U Hrvatskoj danas čeka na presađivanje:

 • 122 bolesnika za bubreg
 • 63 za jetru
 • 29 za srce
 • 16 za […]
3 02, 2016

03.02.2016|Podaci Hvatska|

Srce 2000-2015

Izvor: Ministarstvo zdravlja

Load More Posts