O TRGOVINI LJUDSKIM ORGANIMA

1512, 2013

RASTE TRGOVINA ORGANIMA OD ŽIVIH DAVATELJA

Više od 114 tisuća izvodi se godišnje u više od stotinu zemalja u svijetu.

 

Trgovina organima od živih davatelja protuzakonita je i etički neprihvatljiva. No, ona se, zbog visoke potražnje, ne može izbjeći. Nedavna sociološka studija Sveučilišta u Leedsu upozorava da ponegdje i službene zdravstvene institucije pasivno pomažu te nelegalne tokove, dajući im oblik zakonitog i skrivajući njihovu učestalost. Nitko precizno ne može procijeniti koliko je danas opsežna trgovina organima u svijetu.

 

Ako pojedine države ne suzbijaju takve pojave, posljedice za davatelje i primatelje su pogubne, jer stvaraju teške posljedice po zdravlje obje strane.

 

Potražnja za organima se rapidno povećava u zadnjih nekoliko decenija, od prvih uspješnih transplantacija solidnih organa u drugog polovici prošlog stoljeća. Povećavaju se i nove transplantacijske mogućnosti. Noviji podaci govore da u SAD-u oko 80 ljudi dobije presadak svakoga dana. No, brojevi su neumoljivi – u 2013. godini 120 tisuća Amerikanaca je čekalo organe, a 30 tisuća je organe dobilo od živog davatelja. No, računa se da je organ ilegalno dobilo jedan veliki dio tih ljudi, negdje u inozemstvu.

 

Takve se pojave događaju i u drugim zemljama. Mnoge države ne sankcioniraju one koje organe kupuju, a neke nedovoljno primjenjuju zakone koji zabranjuju prodaju organa. Vrlo se teško slijedi trag takvoj kupoprodaji.

 

[…]

1705, 2012

ŠTO JE CUSTODIAN GROUP

Uloga DICG-a (Promatračke grupe Istanbulske deklaracije, Declaration of Istanbul Custodian Group) pratiti postizanje ciljeva Deklaracije u Istanbulu (2008.). DICG je osnovana 2010. godine i djeluje u okviru niza dokumenata, posebice smjernica za transplantaciju ljudskih organa, tkiva i stanica Svjetske zdravstvene organizacije.

 

Upravni odbor Istanbulskog skupa je pripremao stvaranje DICG-a. U rujnu 2009. godine, osnivački sastanak je održan u Bejrutuu suradnji s Azijskim transplantacijskim društvom. Definirana je svrha djelovanja  DICG-a i kako koordinirati aktivnosti vezane uz deklaracije u Istanbulu. Potrebno je usklađivanje sa stručnim društvima, farmaceutskim tvrtkama i drugim organizacijama koje financiraju transplantacijska istraživanja, kao i  časopisima koji o tome izvještavaju. Ciljevi naglašavaju i potrebu da nacionalne vlade, regulatorna tijela i zdravstvene ustanove usmjeravaju politiku dai se prekine trgovina ljudskim organima.

 

[…]

2506, 2008

ISTANBULSKA DEKLARACIJA

U Istanbulu je od 30. travnja do 1. svibnja 2008. godine, na inicijativu Međunarodnog transplantacijskog društva (TTS) i Međunarodnog nefrološkog društva, održan skup 152 učesnika iz 78 zemalja svijeta, koji je donio Deklaraciju o trgovini organima i transplantacijskom turizmu. Nastala je na temeljima Rezolucije br. WHA57.18 Svjetske zdravstvene skupštine iz 2004. godine, koja je potaknula države članice na zaštitu najsiromašnijih i najnezaštićenijih od transplantacijskog turizma i trgovine organima.

 

[…]

2101, 2008

ŠTO JE PALERMSKI PROTOKOL?

Postojeći zakoni protiv trgovine organima u mnogim zemljama vezuju se na Palermski protokol kao temeljni dokument i smjernice za ovo područje.

 

KONVENCIJA UJEDINJENIH NARODA PROTIV TRANSNACIONALNOG ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

 

Usvojena je rezolucijom Opće skupštine Ujedinjenih naroda br. 55/25 od 15. studenoga 2000. godine. Predstavlja glavni međunarodni instrument u borbi protiv transnacionalnog organiziranog kriminala. Prihvaćena  i ratificirana je u parlamentima većine zemalja, kao i u Hrvatskoj, 2003. godine.

 

Konvencija je dodatno dopunjena s tri protokola, koji obuhvaćaju specifična područja organiziranog kriminala:

[…]

1106, 2007

Što je istina o crnom tržištu i trgovini ljudskim organima – Mitovi i stvarne prijetnje

Piše:  prim. mr. sc. dr. Igor Povrzanović
(Objavljeno u “Liječničkim novinama”, 2007.)

 

Gdje ima potražnje, ima i tržišta

 

Transplantacija organa najvećim se dijelom temelji na dobivanju organa od umrlih osoba, no zbog nedovoljnog broja, presađivanje se provodi i od živih srodnih i nesrodnih davatelja. Naravno da velika razlika između potražnje i slabe ponude dovode bolesnike do potrage za organima, a mnoge ljude na prodaju radi zarade. Trgovina organima podrazumijeva premještanje osobe s ciljem dobivanja organa sa i bez njegove dozvole, kao i presađivanje protivno zakonima dotične zemlje. Iako u Europi ne postoje takve zloupotrebe, bilo bi lakomisleno odmahnuti rukom i ignorirati činjenice oko trgovine organima u svijetu, što u budućnosti može dotaknuti i ova područja. Zato pokušajmo razlučiti činjenice od glasina i

 

 

[…]

Load More Posts