PODACI ZA EUROPU

Europa 2007.

Broj davatelja na milijun stanovnika

Europa 2007.

16.12.2007|

Europa 2006.

Broj davatelja na milijun stanovnika

Hrvatska: 13.2 na milijun stanovnika

Europa 2006.

16.12.2006|

Europa 2005.

Broj davatelja na milijun stanovnika

Hrvatska: 9.2 na milijun stanovnika

Europa 2005.

EUROPA, 2005.
Odnos živih i umrlih davatelja

Europa 2005.2

16.12.2005|

Europa 2004.

Broj davatelja na milijun stanovnika

Hrvatska: 12.2 na milijun stanovnika

Europa 2004.

16.12.2004|

Europa 2003.

Hrvatska: 8.9 na milijun stanovnika

16.12.2003|

Europa 2002.

Broj davatelja na milijun stanovnika

Hrvatska: 9.4 na milijun stanovnika

Europa 2002.

16.12.2002|

Europa 2001.

Broj davatelja na milijun stanovnika

Europa 2001.

16.12.2001|

Europa 2000.

Broj davatelja  na milijun stanovnika

Europa 2000.

16.12.2000|

Europa 1999.

Broj davatelja na milijun stanovnika

Europa 1999.

16.12.1999|
Load More Posts