PODACI ZA HRVATSKU

NOVI PODACI ZA HRVATSKU – ZA 2017. GODINU

 

Ukupno preminulih davatelja: 132

Preminulih davatelja na milijun stanovnika: 32 (razlozi pada u obradi)

 

 

Transplantirano:

 •    147 bubrega
 •    112 jetri
 •    33 srca
 •    3 gušterače

LISTE ČEKANJA:

 • Bubreg 193 bolesnika
 • Jetra 105 bolesnika
 • Srce 35 bolesnika
 • Gušterača 11 bolesnika

 

 

Izvor: Dr. N. Žgrablić, europski i hrvatski licencirani tx koordinator , predsjednik HDM-a

 

 

03.02.2018|

PRELIMINARNI PODACI ZA 2017.GODINU

 

U Hrvatskoj je u 2017. godini presađeno
(Eurotransplantova tablica za kraj 2017.) :

 

 

Eurotransplant – presađeno u 2017. g.

 

 

[…]

21.01.2018|

Cijene transplantacija u Hrvatskoj

 

Po novim podacima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, cijene transplantacija u Hrvatskoj kreću se:

 • transplantacija jetre – oko 250 000 kuna
 • transplantacija bubrega – oko 65 000 kuna
 • transplantacija srca – oko 80 000 kuna
 • transplantacija bubrega i pankreasa –  oko 110 000 kuna
 • transplantacija rožnice – oko 17 000 kuna
 • transplantacija krvotvornih matičnih stanica – oko 110 000 kuna

[…]

02.12.2017|

ČEKANJE NA ORGANE U HRVATSKOJ

 

Sredinom 2017. godine na listama čekanja u Hrvatskoj bilo je 279 bolesnika. Od toga je na bubrega čekalo 191, na srce 29 na jetru 70 i na gušteraču 10 pacijenata. Kombinirano presađivanje jetre i bubrega, kao i bubrega i gušterače, čekalo je 13 bolesnika.

 

Do sada je u ovoj godini obavljeno 140 transplantacija bubrega, 103 jetre i 29 srca.

 

[…]

27.11.2017|

DOBRI POKAZATELJI ZA 2016. GODINU

 

Hrvatska je i u 2016. godini bila vrlo uspješna na planu prikupljanja organa od umrlih osoba i  transplantacijskog liječenja. Ponovno je bila najuspješnija Eurotransplantova država i uz Španjolsku, najuspješnija u Europi.

 

U toj godini Hrvatska je imala 34.8 donora na milijun stanovnika i više od 80 transplantacijskih zahvala na mil. stanovnika. Ovo su razmjerno najbolji svjetski rezultati za područje bubrega i jetre.

 

Zahvaljujući predsjedniku Hrvatske donorske mreže, dr. Nikoli Žgrabliću i suradnicima, Pulska je bolnica u 2016. godini imala 7 umrlih davatelja, što iznosi gotovo 43 davatelja na milijun stanovnika.

 

[…]

15.11.2017|

MATIČNE STANICE – PODACI ZA 2016. GODINU

 

 

Izvor: Ministarstvo zdravstva RH

 

V.    https://zdravlje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Tekstovi%20razni/EUROCET_HPC_2016_CROATIA.xls  

 

 

17.09.2017|

PODACI ZA 2016. GODINU

Izvor: Ministarstvo zdravstva RH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.08.2017|

U 2015. GODINI PRIKUPLJANJE ORGANA U ISTRI RAZMJERNO NAJBOLJE U HRVATSKOJ

 

Podaci u prikupljanju kadaveričnih organa za presađivanje u Istri pokazuju, razmjerno broju stanovnika, najbolje rezultate u Hrvatskoj. U Istri je stopa davatelja za 2015. godini dostigla 54 na milijun stanovnika, dok u Hrvatskoj iznosi 39.

 

Hrvatska je s 39 davatelja na mil. stanovnika najuspješnija na svijetu. To mjesto je ranije držala Španjolska, no zadnjih godina to više nije tako.Visoka stopa donacija u Istri je pak plod je dugogodišnjeg napretka u detekciji donora, sve boljoj organizaciji, no iznad svega visoko dostignute svijesti istarskog stanovništva o potrebi darivanja organa za veliki broj teških bolesnika. Moramo tome izraziti divljenje, ali i veliku zahvalnost obiteljima darivatelja.

 

[…]

20.06.2016|

I DALJE PREMALI BROJ BOLESNIKA NA LISTI ČEKANJA ZA BUBREG

 

Na Godišnjoj skupštini HDM-a prije nekoliko dana izloženi su podaci o listama čekanja bolesnika na organe za transplantaciju.

U Hrvatskoj danas čeka na presađivanje:

 • 122 bolesnika za bubreg
 • 63 za jetru
 • 29 za srce
 • 16 za gušteraču.

Uočljiv je daleko premali broj bolesnika koji čekaju bubrežni presadak. Ako danas na redovitom dijalitičkom liječenju zbog bubrežnog zatajenja ima više od 4500 bolesnika, onda je jasno da je broj kandidata za presađivanje daleko premali. Tajna leži u premalom broju pacijenata na listi čekanja. Na ovom planu potrebne su hitne organizacijske korekcije. Naime, ranije nije bilo dovoljno organa, a danas nema dovoljno primatelja.

 

 

20.06.2016|

Srce 2000-2015

Izvor: Ministarstvo zdravlja

03.02.2016|
Load More Posts