POVIJEST TRANSPLANTACIJE

Događaji u povijesti transplantacije

1706, 2003

POVIJEST TRANSPLANTACIJE U HRVATSKOJ

Piše: prof. dr. sc. Petar Orlić

 

Transplantacija organa jedna je od najvećih tekovina 20-og stoljeća. Prva transplantacija bubrega od jednojajčanog blizanca izvršena je 1954. u Bostonu. Masovnija transplantacija bubrega mogla je početi tek nakon što je otkriven način imunosupresije, najprije zračenjem bolesnika, a zatim kemijskim i biološkim sredstvima. Prva uspješna transplantacija bubrega od živog srodnog davatelja uslijedila je 1959., a od umrle osobe 1962., obje u Bostonu.

 

Osnovu za razvoj transplantacije bubrega pružila je redovita dijaliza koja se organizirala u mnogim zemljama širom svijeta. U Rijeci je redovita dijaliza započela radom u jesen 1966. godine pod vodstvom prof. dr. Jerka Zeca. To je bio prvi korak u liječenju bolesnika s terminalnom insuficijencijom bubrega. Pripreme za transplantaciju bubrega odvijale su se kroz svladavanje kirurške tehnike na eksperimentalnim životinjama, posjetama i boravkom u inozemnim centrima za transplantaciju. Proširenje centra za dijalizu i odvajanje prostora za izolacijsku sobu, kao i osnivanje laboratorija za tipizaciju, predstavljale su neposredne pripreme uoči prve transplantacije bubrega 30. siječnja 1971. pod vodstvom prof. dr. Vinka Frančiškovića. Brz oporavak tog bolesnika dao nam je poticaj za dalji rad. Bolesnik je umro 14 i pol godina kasnije od maligne bolesti s funkcionirajućim transplantiranim bubregom.

 

[…]

2105, 2003

POVIJEST TRANSPLANTACIJE U SVIJETU

Piše: prim. mr. sc. dr. Igor Povrzanović, 2003.

 

 

“Liver, brain and heart, these sovereign thrones”
(W. Shakespeare, Twelfth Night, Act I, Scene 1)

 

 

Zamjena bolesnog organa zdravim odavno je bilo nastojanje mnogih znanstvenika u prošlosti. Još iz 15. i 16. stoljeća poznati su pokušaji prenošenja kože kako bi se rekonstruirao uništeni nos (Tagliacozzi i Cortesi). Švicarac J. L. Reverdin je u 19. stoljeću prenosio male alogenične otočiće kože kako bi ubrzao cijeljenje velikih rana.

 

Bilo je potrebno preskočiti mnoge prepreke. Moralo se svladati spajanje krvnih žila, što je započeo M. Jaboulay u Francuskoj, a nastavio Alexis Carrel u New Yorku početkom 20. stoljeća1. Carrel je kasnije eksperimentalno transplantirao bubreg i slezenu. No, na putu se mnogo kasnije prepriječilo mnogo poteškoća, a jedna od najvećih bila je odbacivanje presatka burnom reakcijom primaoca.

 

[…]

Load More Posts
timeline_pre_loader
POVIJEST PRESAĐIVANJA ORGANA U SVIJETU

BUBREG, 1954.

Joseph Murray

(Nobelova nagrda 1990.)

KOŠTANA SRŽ – 1956
Donall Thomas, George Santos i
Georges Mathe’
(D. Thomas – Nobelova nagrada 1990. g.)

JETRA – 1963

Thomas Starzl

GUŠTERAČA -1966

Richard Lillehei i William Kelly

SRCE - 1967

Christiaan Barnard

SRCE-PLUĆA - 1981.

Norman Shumway

PLUĆA - 1983

Joel Cooper

MULTIORGANSKA EKSPLANTACIJA - 1983.

Thomas Starzl

POVIJESNI TIJEK

1869

Prva alogenična transplantacija kože (s jedne na drugu osobu) – Jacques Louis Reverdin iz Ženeve u College de France u Parizu

1880

Prva autologna transplantacija kosti William MacEwen, Škotska

1981

Prva privremena transplantacija kože

1822

Prva uspješna autogena transplantacija kože (s jednog na drugi dio tijela iste osobe)

1890

Lockeova tekućina za održavanje tkiva

1895

Ringerova otopina za održavanje tkiva

1898

Prvo uspješno šivanje arterije Mathieu Jaboulay, Francuska Alexis Carrel

1900

AlexisCArrel

Alexis Carrel

Prvi eksperimentalni pokušaj transplantacije srca – Alexis Carrel i Charles Guthrie u SAD-u

1902

Eksperimentalna transplantacija tankog crijeva Alexis Carrel, Francuska

 

Prvo uspješno pokusno presađivanje bubrega na psu Emerich Ullmann, Alexis Carrel

1905

Prvo presađivanje rožnice  dr. Edward Zirn, Austrija (prvi slijepac progledao nakon transplantacije rožnice)

1905.

Prvi puta arterija nadomještena venom A. Carrell i C. Guthrie

 

Prva transplantacija srca kod psa, – Chrales Guthrie i Alexis Carrel, Rockefellerov institut, New York – Nobelova nagrada za fiziologiju i medicinu 1912. g.

1906.

Prvi pokušaj ksenotransplantacije, od životinje na čovjeka – Mathieu Jaboulay, Francuska

1908.

Prva uspješna transplantacija zgloba koljena od umrle osobe – Erik Lexer

 

Prva autologna transplantacija bubrega Alexis Carrell, Francuska

 

Prva uspješna taransplantacija uda kod psa

1913.

Prvi pokušaj transplantacije bubrega s majmuna na čovjeka – Schonstadt

1918.

Prva transfuzija krvi

1923.

Prvi uspjesi u autolognoj transplantaciji kod pasa Williamson

1930.

Prva eksperimentalna perfuzijska tehnika za preservaciju organa Alexis Carrel i Charles Lindbergh (legendarni pilot), SAD

1933.

Uočena “inkomapatibilnost između tkiva davatalja i primatelja” – Frank Mann, Rochester, Minnesota, SAD

 

Stvaranje prve banke krvi

 

Prva bubrežna transplantacija s umrle osobe – Voronoy

 

Neupješna alogenična transplantacija kod čovjeka

 

Prva transplantacija rožnice u Hrvatskoj Z. Nižetić, Zagreb

1935.

Preservacija tkiva pothlađivanjem

1937.

Prvo umjetno srce Vladimir Demikov, Moskva

1940.

Prva primjena pothlađene kože za pokrivanje opeklina – nova imunološka otkrića i prva primjena korikosteroida u supresiji – Sir Peter Medawar, Vel. Britanija, Nobelova nagrada za medicinu 1960. g.

1943.

kolff

Willem Kolff

Prvi umjetni bubreg – Willem Kolff, Holandija

1946.

Prva eksperimentalna intratorakalna heterotopična transplantacija srca  V. Demikov, Moskva

 

Prva eksperimentalna transplantacija srce-pluća V. Demikov, Moskva

1947.

Pokušaj održavanja bubrežne funkcije s privremenim bubregom urolog Landsteiner

 

Prva eksperimentalna transplantacija pluća  V. Demikov, Moskva

1949.

Otkriće krioprotektanata Polge

 

Mornarica SAD-a utemeljila prvu tkivnu banku Maryland, SAD

1950.

Prva uspješna eksperimentalna heterotopična transplantacija srca Demikov, Moskva

 

Prva transplantacija bubrega od umrle osobe, bez imunosupresije – David Hume, Boston, SAD

 

Prva iradijacija cijelog tijela radi imunosupresije

1951.

Neupješna transplantacija bubrega s umrle osobe – Lawler

 

Djelomično uspješna transplantacija bubrega s iradijacijom cijelog tijela – Rene Küss, Pariz

 

Prva uspješna transplantacija od živog srodnika (bubreg) – Rene Küss, Bolnica Foch u Parizu

 

Uvođenje kortikosteroida radi supresije imunološkog odgovora – Sir Peter Medawar, Vel. Britanija

1952.

Sintetiziran imonusupresiv 6-merkaptopurin – George Hitchings i Gertrude Elion – Nobelova nagrada za medicinu 1988. g.

1953.

Novi eksperimentalni pokušaji heterotopne transplantacije srca – E. Marcus i H. Downie, SAD

 

Prva eksperimentalna ortotopična transplantacija srce/pluća – W. Neptune, SAD

1954.

joseph

Joseph Murray

Prva transplantacija bubrega između jednojajčanih blizanaca – Joseph Murray, Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachussets, SAD, Nobelova nagrada za medicinu

1955.

Prvi pokušaj transplantacije jetre – Stuart C. Welch, Albany Medical College, New York, SAD

 

Presađen gornji dio tijela šteneta na vrat starijem psu – Vladimir P. Demikov, Moskva

 

Prva transplantacija srčane valvule

1956.

Prva uspješna transplantacija koštane srži
– Donell Thomas i George Santos u SAD-u i Dirk W. van Bekkum (Nizozemska) i George Mathe’ (Francuska) u Europi
– Donall Thomas (Seattle, Washington, SAD) 

1990.: Nobelova nagrada za medicinu

 

Eksperimenti kod ortotopične jetrene transplantacije kod psa

1958.

Eksperimentalna ugradnja umjetnog srca – W. Kolff i T Akutsu, SAD

 

Eksperimentalna transplantacija crijeva – Richard Lillehei, Minnesota, SAD

1959.

Uspješna transplantacija tankog crijeva kod psa – Richard Lillehei, Minnesota, SAD

 

Uvođenje 6-merkaptopurina u imunosupresiju – Robert Schwarz i William Damashek, Boston, SAD

 

Prva transplantacija bubrega između neidentične braće – u Bostonu, SAD

 

Prva uspješnja transplantacija bubrega od živog srodnog davatelja u Europi – u Parizu

1960.

RoyCalne

Sir Roy Calne

Prva uspješna ortotopična transplantacija srca kod psa – Richard Lower i Norman Shumway, Minnesota, SAD

 

Uvođenje azatioprina (pod nazivom BW 57-322, derivat 6-merkaptopurina) radi imunosupresije – kasniji naziv: Imuran – Sir Roy Calne i Joseph Murray, Peter Bent Brigham hospital, Boston

 

Kratkotrajna preservacija organa intravaskularnim pothlađivanjem – Pegg i Roy Calne – Oxford, Vel. Britanija

1961.

Poboljšanja u imunosupresiji s iradijacijom cijelog tijela – Jean Hamburger,

 

Hopital Necker – Enfants malades, Pariz

1962.

Prva uspješna transplantacija bubrega od umrle osobe – Joseph Murray i David Hume – Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachussets, SAD

1963.

Prva ksenotransplantacija od majmuna – Reemetsma

 

Prvi neuspjeli pokušaj transplantacije jetre kod čovjeka – Thomas Starzl, Denver, Colorado, SAD

 

Pokušaj prve transplantacije pluća – James Hardy, University of Mississipi Medical center, Jackson, Mississipi, SAD

 

Prvi rezultati u tipizaciji tkiva – Paul Terasaki, Denver, Colorado, SAD i Jean Dausset, Francuska (Jean Dausset, Nobelova nagrada za medicinu 1980. g.)

1964.

David Hume (Richmond, s Murrayem prvi transplanter bubrega) i Norman Shumway (Stanford, prvi transplanter srca u SAD-u), optuženi za ubojstvo pacijenta u moždanoj smrti, kojemu su uzeti organi i presađeni radi liječenja – optužba je ubrzo odbačena.

1964.

Neupješno ugrađena pomoćna jetra

 

Prva ksenotransplantacija jetre – James Hardy, SAD

 

Prva ugradnja umjetnog srca kod čovjeka – Denton Cooley, Texas, SAD

1965.

Uvođenje imunosupresiva azatioprina i metilprednizolona – R. Lower, E. Dong, N. Shumway, Stanford, California, SAD

1966.

Prva redovita hemodijaliza u Hrvatskoj – u Rijeci

 

Uvođenje antilimfocitnog seruma – B. Waksman, Yale, M. Woodruff, Edinburgh i A.Monaco i P. Russell, Harvard, SAD

 

Prva uspješna transplantacija gušterače – William Kelly, Richard Lillehei, University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota, SAD

1967.

ChristiaanBarnard

Christiaan Barnard

Prva uspješna transplantacija srca – Christiaan Barnard, Groote Shuur hospital, Capetown, J. Afrika

 

Prva uspješna transplantacija jetre – Thomas Starzl, Denver, Colorado general Hospital, SAD

 

Prva uspješna transplantacija bubreg/gušterača – Richard Lillehei, William Kelly, Minneapolis, Minnesota, SAD

1968.

Prva uspješna transplantacija srca u SAD-u – Norman Shumway, Stanford, Kalifornija, SAD

 

Postavljeni prvi kriteriji za moždanu smrt

 

Deklaracija iz Sydneya – prilog razumijevanje moždane smrti

 

Brettschneiderova preservacijska otopina – Lawrence Larry Brettschneider, Denver, Colorado, SAD

1968.

The Uniform Anatomical Gift Act i Uniform Determination of Death Act – zakoni u SAD-u koji su mogućili transplantaciju od umrle osobe

 

Harvardska definicija ireverzibilne kome

1969.

Pothlađivanja organa “intravaskularnom” otopinom – Collins

 

Prva transplantacija gušterače od umrle osobe – Richard Lillehei, Minnesota, SAD

 

Otkriće gljive, što je vodilo prema imunosupresivnom lijeku ciklosoprinu – Wisconsin, SAD i Hardanger Vidda fjord u Norveškoj – Jean Borel

 

Upješno ugrađena pomoćna jetra

1970.

Uvođenje heterolognog antilimfocitnog globulina u imunosupresiju

 

Recirkulacijski stroj za perfuziju organa – Folkert Belzer, Wisconsin, SAD

1971.

Prva transplantacija bubrega od živog davatelja u Hrvatskoj – Vinko Frančišković, Rijeka

 

Prvi smrznuti alogenični kalemovi ljudske kože – Sir Peter Medawar, Vel. Britanija

 

Minnesota kriteriji moždane smrti

 

Upotrebljeni prvi smrznuti alogenični kalemovi srčanih zaslistak

1972.

Prva transplantacija bubrega s umrle osobe u Hrvatskoj – Vinko Frančišković, Rijeka

 

Jean Borel identificirao imunosupresivna svojstva

 

ciklosporina izolirana od gljive Beauveria nivea, Basel, Švicarska

 

Prvi ugrađeni heterotopni alogenični jetreni kalem

 

Utemeljena donorska kartica u SAD-u za svih 50 država, radi postmortalnog doniranja organa – može je potpisati svaka osoba iznad 18 godina kako bi zakonski pristala donirati svoje organe nakon smrti

1974.

Prva transplantacija otočića gušterače radi liječenja diabetesa

Prva upotreba smrznutog venskog alografta

1976.

Prvi memorandum Pravilnika Ujedinjenog Kraljevstva o moždanoj smrti (UK code)

1978.

Prva uspješna transplantacija gušterače sa živog davatelja – Minnesota, SAD

Početak testiranja cikosporina

1979.

Prva transplantacija gušterače od živog davatelja, Minnesota, SAD

 

Prva autologna transplantacija otočića pankreasa radi liječenja pankreatitisa William Kelly, Minnesota, SAD

 

Drugi memorandum Pravilnika Ujedinjenog kraljevstva o moždanoj smrti (UK code)

1980.

Prva sinteza molekule ciklosporina, Basel, Švicarska

1981.

NormanShumway

Norman Shumway

Prva uspješna transplantacija srce-pluća – Norman Shumway i Bruce Reitz, Stnford University medical center, Stanford, Kalifornija, SAD

1982.

Barney Clark primio prvo umjetno srce – University of Utah, SAD

1983.

ThomasStarzl

Thomas Starzl

Prva multiorganska eksplantacija – Thomas Starzl, Pittsburgh, Pennsylvania, SAD

 

Prva uspješna transplantacija pluća – Joel Cooper, Toronto, Kanada

 

U SAD-u predložen zakon o poticanju kadaverične transplantacije, zvani Gore Bill (Autori Albert Gore, Tennessee, Henry Waxman, California, Doug Walgren, Pennsylvania)

 

FDA odobrio ciklosporin, najefikasniji do sada poznati lijek protiv odbacivanja

1984.

Prva (neuspješna) heterogenična transplantacija srca od majmuna na čovjeka (Baby Fae), L. Bailey, Loma LindaUniversity Medical Center, Kalifornija, SAD

 

Zakon, zvani Gore Bill prihvaćen u SAD-u, nakon snažne podrške i odobrenja predsjednika R. Reagana

 

Prva transplantacija srce/jetra – Thomas Starzl, Children’s Hospital, Pittsburgh, Pennsylvania, SAD

 

Utemeljen kompjutorski registar bolesnika s liste čekanja za transplantaciju u SAD-u, u okviru organizacije UNOS (United Network for Organ Sharing).

 

Započela financijska podrška organizacijama za prikupljanje organa i zakonski je zabranjena trgovina organima.

1985.

Zakon “Required Request Law” – obavezni pristup pacijentima da se izjasne o doniranju organa – države New York , Oregon i Pennsylvania, a kratko nakon toga i sve države SAD-a.

1986.

Prva uspješna transplantacija oba plućna krila – Joel Cooper, Toronto, Kanada

 

Prva transplantacija srca u Hrvatskoj – KBC Zagreb

 

Prva primjena imonosupresivnog pripravka FK 506 (T. Goto, T. Kino i H. Hatanaka, Japan), kasnije pod nazivom tacrolimus (Prograf)

1987.

FolkertBelzer

Folkert Belzer

Nova perfuzijska otopina – UW otopina, Viaspan (University of Wisconsin) – Folkert Belzer Wisconsin, SAD

 

Prva “domino” transplantacija – Baltimore, Maryland, SAD, pacijent s bolesnim plućem i zdravim srcem dobio je transplantat srce-pluće i donirao svoje srce bolesniku s bolesnim srcem

1988.

Prva uspješna transplantacija tankog crijeva kod čovjeka – u Kielu, Njemačka

 

Prva istovremena transplantacija jetre i tankog crijeva – Ontario, Kanada

 

FDA odobrio Viaspan ili UW otopinu – ovo je bitno produžilo vrijeme preservacije za jetru.

1989.

Prva uspješna transplantacija jetre od živog davatelja – Chicago, Illinois, SAD

1990.

Prva transplantacija jetre u Hrvatskoj – Vuk Borčić, KBC Rebro, Zagreb

 

Prva uspješna transplantacija pluća od živog davatelja – California, SAD

 

Prva uspješna transplantacija jetra/tanko crijevo – David Grant, London, Ontario, Kanada.

 

Prva uspješna transplantacija pankreatičnih stanica, Tzakis, Mintz, Ricordi – Pittsburgh, Pennsylvania, SAD

1991.

Prvi pokušaj transplantacije dijela plućnog krila

1992.

Prva transplantacija jetre od majmuna na čovjeka – Pittsburgh, Pennsylvania, SAD

 

Bezuspješni pokušaj transplantacije jetre od goluba na čovjeka – Cedars-Sinai Medical Center , Kalifornia, SAD

1993.

Prva uspješna transplantacija dva plućna krila sa živih davatelja – svako od jednog roditelja – Južna Karolina, SAD

 

Prva kombinirana transplantacija gušterače i bubrga u Hrvatskoj – M. Zelić i sur., KBC Rijeka,

1996.

Prva sudska naredba za transplantaciju jetre kod djeteta, kada su se roditelji tome protivili iz religijskih razloga – SAD

 

Prva uspješna transplantacija podijeljene jetre od jedne umrle osobe dvjema bolesnicima – Hamburg, Njemačka i Barnes Hospital St. Louis i Stanford University Hospital, Kalifornija, SAD

1997.

Prva uspješna alogena vaskularizirana tx koljena (Hofmann)

1998.

Prva uspješna tx dijela gušterače (Minnesota, SAD)

 

Prva uspješna tx šake,  Dubernard (Lion, Francuska)

 

Prva transplantacija gušterače od živog davatelja …

2001.

Prva transplantacija jetre kod djeteta, od živog davatelja u Hrvatskoj – Stipe Batinica, KBC Zagreb

2002.

Prva transplantacija pluća u Hrvatskoj – Zoran Slobodnjak, Zagreb,KB Jordanovac

2003.

Niz transplantacija gušterača od umrlih davatelja – KB Merkur, Zagreb

2003.

U Hrvatskoj po prvi puta dobiveno sedam organa i tkiva od jednog umrlog davatelja – Opća bolnica PULA

2004

Prva uspješna tx dijela jetre i tankog crijeva od živog davatelja istom primatelju (Illinois, SAD)

2005

Prva uspješna tx jajnika (Bombay, Indija)

 

Prva uspješna tx dijela lica (Francuska)

 

Prva domino tx među živima – nepodudarajući par nalazi odgovarajući organ kod drugog darovatelja i za uzvrat daruje organ nekom trećemu (SAD)

2006

Prva tx čeljusti (Mount Sinai Hospital, New York)

 

Prva tx penisa (Kina), organ odstranjen nakon dva tjedna iz subjekt. razloga

2008

Prva uspješna tx obje cijele ruke (Müenchen, Njemačka)

 

Prvo dijete rođeno od presađenog jajnika od sestre blizanke (Missouri, SAD).

 

Prva presadba dušnika uzgojenog od matičnih stanica iste osobe (Barcelona)

 

Prva uspješna tx 80% lica s nosom i vjeđama (Cleveland , SAD)

2010

Prva tx cijelog lica (Barcelona)

2011

Prva tx obih nogu (Valencia, Španjolska)

2012

Prva robotička tx paratireoidnih žlijezda

2014

Prva uspješna tx maternice s uspješnom trudnoćom (Švedska)

 

Prva uspješna transplantacija penisa (J. Afrika)

 

Prva tx kod novorođenčeta (UK)

POVIJEST PRESAĐIVANJA ORGANA U HRVATSKOJ

 • icon

  BUBREG

  KBC Rijeka

  • od živog donora, 1971.,
  • od umrloga, 1972.

  prof. dr. Vnko Frančišković i sur.

 • icon

  JETRA

  KBC Zagreb, 1990.

  doc. dr. Vuk Borčić i sur.

 • icon

  JETRA KOD DJETETA

  KBC Zagreb
  prof. dr. Stipe batinica

 • icon

  SRCE

  KBC Zagreb, 1988.

  prof. dr. Josip Sokolić i sur.

 • icon

  PLUĆA

  KB za plućne bolesti, Jordanovac, Zagreb, 2002.

  prof. dr. Zoran Slobodnjak i sur.

 • icon

  BUBREG I GUŠTERAČA, simultano

  KBC Rijeka 1993 .dr. Miomir Zelić i sur.

  KB Merkur, Zagreb, 2002, prof. dr. Josip Pasini i dr. Stipe Jadrijević i sur.

 • icon

  BUBREG I JETRA, simultano

  KB Merkur, Zagreb, 2005.