hdm_23

 

 • CROMSIC – Croatian Medical Students’ International Committee, Zagreb, Rijeka, Osijek, Split
 • Udruženje medicinskih sestara, Zadar
 • Časopis Kana, Zagreb
 • Universitat de Barcelona
 • Hrvatsko anesteziološko društvo
 • Organisacion Nacional de Transplantes, Espana
 • Zagrebačka banka
 • Radio Mostar
 • Tiskara Ježtisak, Pazin
 • Udruženje dijaliziranih, transplantiranih i kroničnih bubrežnih bolesnika RH
 • Klinika za oftalmologiju KBC Rijeka
 • Centar za dijalizu, Urološka klinika Rebro, KBC Zagreb
 • Radio Knin
 • First Family Pledge, USA
 • Jutarnji list, Zagreb
 • British Medical Journal, London
 • OCATT – Catalunia, Espana
 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • Klinička bolnica Split
 • Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo Hrvatskog sabora
 • North Italia Transplant
 • Dom zdravlja Opatija
 • Eurotransplant, Hilversum, Holandija
 • Neurološka klinika KBC Rijeka
 • Radio OK
 • Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
 • Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Zagreb
 • Ministarstvo zdravstva RH, Zagreb
 • Novi list, Rijeka
 • Informatička tvrtka “GRAD” Pula
 • Kirurška klinika, KBC Rijeka
 • Life Source, Minnesota, SAD
 • Opća bolnica Zadar
 • Medicinska naklada, Zagreb
 • Rotary club, Opatija
 • Nešto više – Sarajevo
 • Republički referalni centar za transplantaciju i tipizaciju tkiva, KBC Zagreb,
 • Informatička tvrtka “5F”, Pula
 • Radiogradska mreža, Split
 • Oftalmološki odjel, Opća bolnica “Sv. Duh”, Zagreb
 • Radio Osijek
 • Peacetrail, Sarajevo
 • Transfuzijski odjel, Opća bolnica Karlovac
 • Stope nade, Split
 • Lions club Rijeka
 • Hrvatska radiotelevizija
 • BODY – British Organ Donor Society
 • Oftalmološki odjel KB Split
 • Liječničke novine, Zagreb
 • Ambulanta Novalja, Otok Pag
 • Škola zdravlja Andrija Štampar, Zagreb
 • Časopis Doktor u kući, Zagreb
 • Radio Dalmacija, Split
 • Lion’s klub, Šibenik
 • Glas Slavonije, Osijek
 • Whalen Family Foundation, USA
 • Slobodna Dalmacija, Split
 • Hrvatski liječnički zbor, Zagreb
 • Novi list, Rijeka,
 • Sloveniatransplant
 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu
 • Lion’s Hrvatska očna banka
 • Vjesnik, Zagreb
 • ETCO – European Transplant Coordinators Organization
 • Lancet, Pula,
 • Teološki fakultet, Rijeka
 • Hrvatski liječnički zbor, podružnice u Hrvatskoj
 • Varaždinska biskupija
 • Časopis Medicinar, Zagreb
 • Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • Otvoreno učilište, Umag
 • Opća bolnica Dubrovnik
 • Hrvatska liječnička komora, Zagreb
 • Donor Network of Arizona
 • Hrvatski Crveni križ
 • Riječko-senjska nadbiskupija
 • Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu
 • TV Nova, Pula
 • Udruga mladih Konavala,
 • Sveučilišna Klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac, Zagreb
 • Opća bolnica Sisak
 • Kirurška klinika, KB Merkur, Zagreb
 • Večernji list, Zagreb
 • Lion’s klub, Poreč,
 • Hrvatska akademska udruga, Split
 • Hrvatska informativna novinska agencija
 • Glas Istre, Pula
 • Opća bolnica Pakrac
 • Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju
 • Hrvatsko urološko društvo,
 • Opća bolnica “Sv. Duh”, Zagreb
 • Biskupija Porečko-pulska
 • Opća bolnica Požega
 • Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb
 • Hrvatsko kirurško društvo
 • Tim za transplantaciju koštane srži, KB Merkur, Zagreb
 • Udruga operiranih srčanih bolesnika, HUOSB “Srce”, Zagreb
 • Djelatnost za transfuzijsku medicinu, Opća bolnica Čakovec
 • “Katruža”, Čakovec
 • Odbor za ljudska prava, Karlovac
 • Udruga kroničnih bubrežnih bolesnika, Zadar
 • Lion’s klub, Rijeka,
 • Udruga transplantiranih jetrenih bolesnika, Zagreb
 • KB Dubrava, Zagreb
 • Udruga dijaliziranih bolesnika na listi čekanja, Pula
 • Univerzitetski klinički centar, Tuzla
 • Grad Križevci
 • Franjevačka teologija, Sarajevo,
 • Matica Hrvatska, Zagreb
 • Filozofski fakultet, Zagreb
 • CroMSIC, Split,
 • Hrvatsko bioetičko društvo,
 • Hrvatsko filozofsko društvo,
 • Lion’s klub, Pula
 • Riječko-senjska nadbiskupija
 • Bioetičko društvo BiH,
 • Hrvatski Crveni križ, Zagreb,
 • Društva Crvenog križa RH (131)
 • HAZU, Zagreb
 • Pliva, Zagreb
 • Roche d.d., Hrvatska,
 • Grad Pula,
 • Županija Istarska
 • Udruga transplantiranih, Zagreb
 • Opća bolnica Pula
 • Donorska mreža BiH, Tuzla
 • Rotary klub, Zagreb
 • Požeška biskupija
 • TPM-DTI fundacija
 • EDTCO – European Donation and Transplant Coordination Organisation
 • ESOT – European Society for Organ Transplantation
 • Ministarstvo zdravlja RH
 • Medicinski fakulteti Sveučilišta u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku
 • Hrvatska udruga Transplant
 • Udruga dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika
 • CROMSIC (Croatian Medical Students International Commitee)
 • Zaklada Ana Rukavina
 • Organizacija Sve za osmeh (Republika Srbija )
 • Donor Heroj ( Republika Srbija )
 • Donorska mreža Srbije
 • Donorska mreža Kantona Sarajevo ( BiH )
 • Organizacija Donor ( Crna Gora )

               Popis ažuriran 2016. godine